Emrat e pemëve në gjuhën angleze

Arcade Games Flash

Emrat e pemëve në gjuhën angleze

Home Other Emrat e pemëve në gjuhën angleze

Emrat e pemëve në gjuhën angleze

admin Other

Emrat e pemëve në gjuhën angleze

Ky është një kuiz për pemët se si quhen në gjuhën angleze. Testoni veten se sa dini rreth emrave të pemëve se si quhen në gjuhën angleze.rnrnrnTestoni njohurite tuaja ne gjuhen angleze.rnrnKuize anglisht, Kuize te ndryshme anglisht, kuize anglisht dhe shqip, kuize te ndryshme anglisht, gjuha angleze, gjuhe angleze dhe gjuhe shqipe, English Quiz, Apple, Strawberry, Peach, Pear, Grape, Blackberry, Cherries, Banana, Plums, Orange, Teste anglisht, teste te ndryshme ne gjuhen angleze, gjuha angleze,

Play The Game
Do You Like This Game?

Embed this game on your MySpace or on your Website:

MORE GAMES